Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035

9/8/2014 4:53:37 PM 1554

(ĐCSVN) Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1536/QĐ-TTg, ngày 28/8/2014, phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

    Quy hoạch được điều chỉnh với mục tiêu phát triển thành phố Thái Nguyên bền vững, hiện đại, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, du lịch, dịch vụ của tỉnh Thái Nguyên và vùng trung du miền núi Bắc Bộ; để Thái Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội và trong tứ giác tăng trưởng kinh tế ở phía Bắc. Phạm vi nghiên cứu được xác định trên cơ sở diện tích thành phố Thái Nguyên hiện hữu (18.630,56 ha) và mở rộng về phía Bắc: xã Sơn Cẩm; mở rộng về phía Đông: thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn, xã Huống Thượng và xã Đồng Liên. Khu vực mở rộng có tổng diện tích 5.243,8 ha. Thời gian lập quy hoạch, giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025; giai đoạn dài hạn đến năm 2035. Theo đó, đến năm 2025, chỉ tiêu dân số thành phố Thái Nguyên khoảng 450 nghìn người, đến năm 2035 khoảng 600 nghìn người.

Trung tâm Thành phố Thái Nguyên. Nguồn: thainguyen.edu.vn

   Về nghiên cứu lập điều chỉnh quy hoạch, Quyết định nêu rõ 11 nội dung như sau:

   1. Khảo sát, đánh giá hiện trạng điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và thực trạng của quy hoạch đô thị và định hướng không gian đô thị;

    2. Định hướng phát triển không gian đô thị;

    3. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội;

    4. Định hướng phát triển các khu vực dân cư nông thôn;

   5. Đề xuất điều chỉnh ranh giới nội, ngoại thị, địa giới hành chính của thành phố Thái Nguyên;

    6. Thiết kế đô thị;

    7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật;

    8. Đánh giá môi trường chiến lược;

     9. Xác định các chương trình, dự án ưu tiên đầu tư phù hợp với dự báo nguồn lực, đề xuất các giải pháp thực hiện quy hoạch, kế hoạch hành động theo các giai đoạn phát triển của đô thị;

    10. Kết luận và kiến nghị với Trung ương và địa phương;

   11. Dự thảo quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

    Theo đó, giao UBND tỉnh Thái Nguyên bố trí nguồn vốn, phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch, lựa chọn đơn vị tư vấn thực hiện; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức lập, trình duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035 theo quy định ./.

Nguồn: www.cpv.org.vn

Tin Nổi bật

Tin Liên quan