Họp thông qua kế hoạch tập huấn công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên năm 2019

6/17/2019 4:25:44 PM 660

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 07/6/2019, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp thông qua kế hoạch tập huấn công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên năm 2019 và kế hoạch kiểm tra rà soát các công trình đê điều, các hồ chứa nước mùa mưa bão. Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố Thái Nguyên chủ trì cuộc họp.

 

Đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ trì cuộc họp.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch tập huấn kiến thức về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Kế hoạch kiểm tra các công trình đê điều, hồ, đập trong mùa mưa bão năm 2019. Theo kế hoạch, lớp tập huấn dự kiến tổ chức trong tháng 6 năm 2019, kiểm tra các công trình đê điều, hồ, đập trong mùa mưa bão, kiểm tra các nội dung: Thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống thiên tai; chuẩn bị trang thiết bị, vật tư; bố trí nhân lực, huy động nhân lực trong công tác phòng, chống thiên tai; kiểm tra hiện trạng an toàn của công trình đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; phương án bảo vệ đập, hồ chứa, công trình thủy lợi khi xảy ra thiên tai, lũ lụt; công tác quản lý, vận hành công trình thủy lợi…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các ý kiến tập trung vào một số nội dung: Cần có kế hoạch cụ thể, đưa ra các phương án ứng phó khi mưa bão, thiên tai xảy ra; vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu cửa van, thiết bị xả lũ của các hồ chứa nước, bố trí đủ thiết bị dự phòng đảm bảo vận hành công trình trong mọi tình huống; chấp hành nghiêm ngặt quy trình đóng mở cống trong mùa lũ...  Bên cạnh đó, các đại biểu đã thống nhất việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố năm 2019.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố đề nghị: Các địa phương có đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi cần xây dựng báo cáo hiện trạng đánh giá chất lượng công trình đê điều, thủy lợi; phòng Kinh tế thành phố - cơ quan thường trực chủ động phối hợp với các xã, phường quản lý, kiểm tra khu vực đất giáp ranh khu vực thủy lợi; chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, hạn chế mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đê điều, hồ đập, công trình thủy lợi, các nội dung chỉ đạo của UBND thành phố về kết quả kiểm tra trong mùa mưa bão trên các phương tiện thông tin đại chúng; thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, trực ban và chế độ báo cáo trong công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn thành phố…

Minh Hà


 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan