UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 5/2019

6/1/2019 9:34:00 AM 906

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 24/5/2019, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 5 và triển khai phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2019. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố Thái Nguyên.

Trong tháng 5, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 830 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt trên 190 tỷ đồng, lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt trên 917 tỷ đồng, bằng 44,5%KH tỉnh, thành phố. Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định; công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi được thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt hiệu quả tích cực. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản tiếp tục được triển khai có hiệu quả; Tổ chức lập chuơng trình phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Trong tháng 5, thành phố tổ chức họp kiểm điểm tiến độ và cam kết đẩy nhanh tiến độ triển khai 17 dự án trên địa bàn. Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được chỉ đạo tích cực (thành phố đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường GPMB đối với 75 hộ gia đình, diện tích 6,69ha đất thuộc 07 dự án, với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng). Triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019); 133 năm ngày Quốc tế Lao động 01/5; 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2019) và kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019); 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn (19/5/1959-19/5/2019). Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới năm 2019. Công tác đơn thư khiếu nại tố cáo được tập trung giải quyết theo đúng trình tự, đúng quy định của pháp luật. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Tại phiên họp, các đại biểu cũng đã được nghe dự thảo báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố khoá XIII, nhiệm kỳ 2019-2021; dự thảo báo cáo đề xuất phương án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Đội quản lý trật tự xây dựng và giao thông thành phố, các Tổ quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường phường, xã.

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tham mưu, thực hiện tốt các công việc được giao trong đó tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tuyên truyền, hỗ trợ các hộ dân phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Đẩy mạnh công tác bồi thường GPMB, thu ngân sách. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn tạo tiền đề cho các dự án tiếp theo. Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn – cứu hộ. Tiếp tục rà soát, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền đảm bảo đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật…

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan