Quyết định về việc phê duyệt chuyển tiếp, bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Định Hóa, huyện Đại Từ, huyện Võ Nhai, huyện Phú Bình và thành phố Thái Nguyên

5/2/2019 10:58:40 AM 320

Tin Nổi bật

Tin Liên quan