Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:33 PM 3137

Ủy ban MTTQ và các đoàn thể

ỦY BAN MTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
 

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

 

Đ/c Hoàng Thị Minh Thu

Thành ủy viên

Trưởng Ban Dân vận Thành ủy

Chủ tịch UB MTTQ

Cơ quan: 3.757.053

Di động: 0337.097.668 - 0901.562.699

Đ/c Bùi Ngọc Dinh

Chủ tịch Hội cựu chiến binh

Cơ quan: 3.854.714

Di động: 0913.067.820

Đ/c Mai Hải Trung

Bí thư Thành đoàn

Cơ quan: 3.757.489

Di động: 0904.249.555

Đ/c Nguyễn Thị Diệu Thúy

 Chủ tịch Hội Nông dân

Cơ quan: 3.657.439

Di động: 0335.146.896

Đ/c Lê Thị Ngọc Hoa

Chủ tịch Hội phụ nữ Thành Phố

Cơ quan: 3.854.218

Di động: 0982.345.066

Đ/c Nguyễn Doãn Dũng

Thành ủy viên -

Chủ tịch Liên đoàn Lao động

Cơ quan: 3.753.673

Di động: 0913.084.913