Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên

2/14/2014 5:11:42 PM 3409

Hội Đồng Nhân Dân

THƯỜNG TRỰC HĐND THÀNH PHỐ

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại


Đ/c Vũ Minh Tuấn

 

 

Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Chủ tịch HĐND thành phố

 

 

Cơ quan: 3.855.768

Di động: 0913.286.807


Đ/c Dương Thị Thu Hằng

 

 

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch HĐND. TP

 

 

Cơ quan:

Di động: 0914.953.585

 

Đ/c Triệu Địch Dũng

 

 

 

Thành ủy viên

Phó Chủ tịch HĐND TP

 

 

Cơ quan:

Di động: 0986.810.666