Danh sách xét tuyển đặc cách viên chức ngành Giáo dục thành phố Thái Nguyên năm 2013Danh sách, chi tiết cụ thể tải về tại đây