Thông báo kết quả điểm thi công chức xã, phường thành phố Thái Nguyên năm 2018

12/2/2018 7:52:12 PM 658

UBND TP công bố kết quả điểm thi công chức xã, phường thành phố Thái Nguyên năm 2018

Tin Nổi bật

Tin Liên quan