Kết quả điểm thi tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Thái Nguyên năm 2013 và thời gian, địa điểm nhận đơn đề nghị phúc khảo

8/9/2013 2:42:08 PM 103

 1. Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Thái Nguyên năm 2013 thông báo kết quả điểm thi tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Thái Nguyên năm 2013

Tải về tại đây

2. Đối với trường hợp thí sinh có nguyện vọng gửi đơn phúc khảo bài thi, Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã nhận đơn phúc khảo kể từ 7h ngày 09/8/2013 đến hết 17h ngày 23/8/2013. Nơi nhận phòng Nội vụ TP (tầng 5) - Trụ sở HĐND và UBND thành phố Thái Nguyên. 

Mẫu đơn tải về tại đây

Tin Nổi bật

Tin Liên quan