Họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/3/2020 9:48:44 AM 480

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 02/12/2020, Thường trực HĐND thành phố tổ chức họp thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

  Tham dự cuộc họp có: Đ/c Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo hai Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan…

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì cuộc họp.

Kỳ họp thứ 18, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến diễn ra trong 03 ngày từ 15 - 17/12/2020, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố.

Tại Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ nghe và thảo luận 19 Báo cáo, Tờ trình, Thông báo của HĐND, hai Ban HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố và các cơ quan Tư pháp của thành phố trình. Cũng tại kỳ họp, HĐND thành phố dự kiến sẽ thảo luận và thông qua 06 Nghị quyết, đó là: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 thành phố Thái Nguyên; Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 thành phố Thái Nguyên; Nghị quyết về thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2021 thành phố Thái Nguyên; Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo kết quả công tác năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2021 của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thành phố Thái Nguyên.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố đề nghị Văn phòng HĐND và UBND thành phố; các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến của các đại biểu chỉnh sửa và gửi báo cáo, tài liệu về Thường trực HĐND thành phố theo quy định; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp; làm tốt công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự và cơ sở vật chất để phục vụ Kỳ họp thứ 18 diễn ra thành công…

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan