Thông tin nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10 và theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Thái Nguyên

8/15/2020 10:26:28 AM 267

Tin Nổi bật

Tin Liên quan