Hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018

10/23/2018 7:51:32 AM 557

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 22/10/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018.

  Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; đại diện Hội Nông dân tỉnh; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể của thành phố; lãnh đạo UBND, Chủ tịch Hội Nông dân 32 xã, phường cùng các hộ nông dân tiêu biểu được khen thưởng…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng Giấy khen của UBND thành phố cho 10 tập thể đạt danh hiệu “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, sự chỉ đạo trực tiếp của Hội Nông dân Tỉnh; sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố. Hội Nông dân thành phố đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; nâng cao vai trò đại diện, phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân. Hiện nay, 100% xóm, tổ dân phố trên địa bàn thành phố có nông dân là có tổ chức Hội với 402 chi hội, trên 23.000 hội viên, đạt tỷ lệ 95,5% hộ nông dân tham gia sinh hoạt hội. Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” phát triển mạnh mẽ cả chiều rộng lẫn chiều sâu, hình thành các mô hình trồng trọt, chăn nuôi đa dạng, hiệu quả, góp phần quan trọng đưa kinh tế nông nghiệp của thành phố phát triển, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Phong trào đã thu hút hàng ngàn hội viên, nông dân tham gia hưởng ứng tích cực. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của thành phố xuống dưới 1,5%, đời sống của nông dân ngày càng nâng cao, bộ mặt nông thôn được đổi mới…

Phát huy những kết quả đã đạt được, giai đoạn 2018 - 2021, các cấp Hội Nông dân thành phố tiếp tục củng cố và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Phát triển kinh tế nông nghiệp thành phố theo hướng nông nghiệp đô thị sản xuất hàng hóa, đưa công nghệ cao vào sản xuất đề tạo ra nhiều sản phẩm nông nghiệp an toàn, năng suất, thân thiện với môi trường… Thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của thành phố, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại hội nghị.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội Nông dân và các hội viên đã đạt được trong những năm qua. Để phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi thật sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cá nhân, tập thể, hội viên, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Cần chú trọng xây dựng các chương trình, đề án, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của thành phố đề xuất các phương án hỗ trợ nông dân về vốn, khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và tiếp cận thị trường; giúp đỡ, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi; bám sát định hướng của thành phố về phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị; tiếp tục nâng cao tiêu chí của xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã nông thôn kiểu mẫu, xóm nông thôn mới kiểu mẫu. Làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp hội viên, nông dân phát huy truyền thống yêu nước, lao động cần cù, sáng tạo, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chú trọng hỗ trợ cho hội viên, nông dân nghèo về đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và hỗ trợ vốn; tăng cường phối hợp đào tạo nghề, đặc biệt là huy động hiệu quả các hộ nông dân sản xuất giỏi tham gia đào tạo nghề và giải quyết việc làm…

Nhân dịp này, có 10 tập thể và 135 cá nhân đạt danh hiệu “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018 được nhận Giấy khen của UBND thành phố.

Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen của UBND thành phố cho các hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018.

Đồng chí Dương Văn Tuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng Giấy khen của UBND thành phố cho các hộ nông dân đạt danh hiệu “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2016 - 2018.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan