Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh giám sát về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

10/4/2018 4:51:35 PM 811

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 02/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND thành phố Thái Nguyên về kết quả thực hiện công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố.

  Tiếp và làm việc với đoàn giám sát, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị của thành phố…

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 24 cơ sở dạy nghề, quy mô đào tạo gần 43.500 người mỗi năm, với các hình thức đào tạo: Chính quy, thường xuyên và sơ cấp nghề. Việc thực hiện Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2011 - 2015 và đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo việc làm và tăng thu nhập cho lao động nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Đặc biệt, với Đề án Đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn đã giúp đưa ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo từ học nghề.

Công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố còn gặp nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo xuống cấp, lạc hậu. Việc rà soát hiệu quả sau đào tạo mặc dù đã thực hiện, nhưng kết quả thực tế chưa cao…

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thảo luận các nội dung liên quan đến công tác đào tạo nghề như: Những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về công tác đào tạo nghề; việc nắm bắt tình hình, hiệu quả việc làm của người lao động sau đào tạo nghề; trang thiết bị phục vụ đào tạo nghề; chất lượng và hiệu quả đào tạo gắn với giải quyết việc làm và sau khi ra trường, làm việc…

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội HĐND tỉnh đánh giá và ghi nhận những kết quả về công tác đào tạo nghề trên địa bàn thành phố. Đồng thời, nhấn mạnh một số nội dung cụ thể: Đề nghị UBND thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp và mỗi người dân với công tác dạy và học nghề; huy động đa dạng các nguồn lực tham gia vào công tác đào tạo nghề. Đặc biệt cần xác định đúng, trúng nhu cầu của người học; điều chỉnh lộ trình, phương pháp đào tạo sát với thực tế thị trường lao động; cần thực hiện đánh giá hiệu quả sau đào tạo để có những hướng đi phù hợp, xiết chặt việc quản lý việc sử dụng đất công tại các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để tránh lãng phí…

Với những đề xuất, kiến nghị của UBND thành phố, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp để báo cáo HĐND tỉnh và gửi tới các cơ quan chuyên môn liên quan.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan