Quyết định ban hành quy chế kiểm tra sát hạch công chức xã, phường không qua thi tuyển thành phố Thái Nguyên năm 2018

10/2/2018 10:43:59 AM 561

 Nội dung quyết định (Chi tiết)

Tin Nổi bật

Tin Liên quan