Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện

8/2/2018 10:29:51 AM 1180

   (thainguyencity.gov.vn) Căn cứ Quyết định số 2024/QĐ-UBND ngày 12/7/2018 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện.

   Để đảm bảo thực hiện các TTHC theo quy định của nhà nước, Văn phòng HĐND&UBND thành phố thực hiện công khai 13 TTHC danh mục và 02 thủ tục bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin

   1. Các Thủ tục bãi bỏ:

- Thủ tục khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

- Thủ tục thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy

   2. Công khai danh mục 13 thủ tục trong lĩnh vực Văn hóa và Thông tin (file chi tiết bên dưới)

   Xem chi tiết tại đây