UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 7/2018

8/8/2018 10:40:43 AM 544

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 24/7/2018, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 7 của UBND thành phố Thái Nguyên để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018.

Trong tháng 7, UBND thành phố Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH, theo đó có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 575 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng trước, lũy kế ước đạt 4.575 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ. Thu ngân sách ước đạt 300 tỷ đồng. Đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, đã lập và phê duyệt thẩm định xong 7 khu dân cư mới trên địa bàn. Công tác giải quyết các thủ tục hành chính không bị quá hạn; công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên, công tác chuẩn bị cho năm học mới được các cấp ngành tích cực thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất cao với đánh giá của UBND thành phố về kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 7, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến vào các giải pháp, kế hoạch cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong tháng 8 và những tháng tiếp theo.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thành phố cần tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng, các nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 8, trong đó tích cực thực hiện Đề án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn, đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất, công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư các dự án đã và đang triển khai trên địa bàn; tập trung đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác phòng chống lụt bão…

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan