Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

7/9/2018 2:40:46 PM 823

(Thainguyencity.gov.vn) Trong 02 ngày 04 - 05/7/2018, tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên, Hội Nông dân thành phố đã tổ chức đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

  Dự đại hội có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; đại diện Hội Nông dân tỉnh; Hội Nông dân thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố; lãnh đạo UBND, Hội nông dân 32 xã, phường cùng 171 đại biểu ưu tú của Hội Nông dân trên địa bàn thành phố…

Ảnh toàn cảnh đại hội.

Nhiệm kỳ 2012 - 2017 vừa qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, UBND thành phố và Hội Nông dân tỉnh cùng các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố, các cấp hội, cán bộ, hội viên Hội Nông dân thành phố đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, triển khai thực hiện đạt kết quả trên nhiều lĩnh vực. Kết quả cụ thể: Kinh tế nông nghiệp phát triển ổn định, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng trên 15%; trong nhiệm kỳ có trên 272.000 lượt cán bộ Hội, hội viên được học tập, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; 100% cơ sở Hội, chi hội tổ chức phát động thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”; trực tiếp hỗ trợ, tư vấn và giúp đỡ 29 mô hình kinh tế hoạt động có hiệu quả; phối hợp tổ chức dạy nghề cho trên 2.800 hội viên nông dân; vai trò làm chủ của nông dân được nâng lên, người nghèo được tiếp cận tốt hơn với các nguồn vốn, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,61% năm 2012 xuống còn 1,68% năm 2017; công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức; công tác xây dựng, tổ chức hội được củng cố, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 3.352 hội viên; phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh; hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân, xây dựng kinh tế tập thể đạt hiệu quả, thiết thực, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển.

       Nhiệm kỳ 2018 - 2023, với phương châm “Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng cường áp dụng công nghệ cao vào sản xuất; nâng cao tiêu chí nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh; hình thành vùng sản xuất chuyên canh, tập trung gắn với phát triển du lịch cộng đồng”. Hội Nông dân thành phố tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm và năng lực tiếp thu khoa học kỹ thuật, quy trình công nghệ cao; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh công tác phối hợp với cơ quan chuyên môn, ngành chức năng, tăng cường các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân phát triển…

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố ghi nhận, đánh giá cao những kết quả các cấp hội nông dân thành phố đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra những điểm còn hạn chế và gợi mở một số nội dung các cấp hội cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ tới nhằm làm tốt các hoạt động công tác hội và phong trào nông dân, đóng góp tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đại hội đã biểu quyết thông qua và bầu ra 28 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 (02 đại biểu dự khuyết); 21 đồng chí dự đại hội Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

       Nhân dịp này, UBND thành phố đã tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2012 - 2017.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan