UBND thành phố họp phiên thường kỳ tháng 5/2018

5/31/2018 3:10:59 PM 491

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 24/5/2018, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 5/2018. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ, lãnh đạo các phòng, ban đơn vị thành phố Thái Nguyên.

Trong tháng 5, UBND thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể nên nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tháng 5 ước đạt 580 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ; Lũy kế 5 tháng ước đạt gần 2.800 tỷ đồng tăng 3,5% so với kế hoạch. Thu ngân sách tháng 5 ước đạt 110 tỷ đồng. Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực, lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thường xuyên, tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong tháng 6 như: Hoàn thiện kế hoạch diễn tập phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018; Rà soát các sắc thuế đảm bảo công tác thu thuế phí đúng kế hoạch; Tích cực thực hiện dự án trùng tu, tôn tạo, mở rộng Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Đại đội 915 – Gia Sàng và Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tích cực thực hiện Nghị quyết Hội nghị TW6 khóa XII của Đảng; Làm tốt công tác đón thiếu nhi về sinh hoạt hè tại địa phương; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hoạt động xây dựng trái phép trên địa bàn; quan tâm công tác an sinh xa hội, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan