Thường trực HĐND thành phố giám sát về công tác quản lý quỹ đất công tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

5/31/2018 2:58:33 PM 656

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2018 của HĐND thành phố, từ ngày 17/5/2018 đến ngày 25/5/2018 Thường trực HĐND thành phố tổ chức 02 đoàn giám sát về công tác quản lý quỹ đất công tại các xã, phường trên địa bàn thành phố.

  Đoàn giám sát số 1 do đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã giám sát tại các đơn vị: phường Chùa Hang, phường Tân Thành, phường Phú Xá.

Dự buổi giám sát có Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí thành viên đoàn giám sát; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố.


Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng đoàn giám sát số 1 chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cùng đoàn giám sát số 1 khảo sát thực tế tại một số điểm quỹ đất công.

Đoàn giám sát số 2 do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố làm Trưởng đoàn đã giám sát tại các đơn vị: phường Tích Lương, xã Cao Ngạn, xã Đồng Liên.

Dự buổi giám sát có Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí thành viên đoàn giám sát; Lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của thành phố.

 

Tại các xã, phường kiểm tra, đoàn giám sát HĐND thành phố yêu cầu các đơn vị cần tăng cường công tác quản lý, giám sát và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý đất đai; triển khai thực hiện có hiệu quả đề án “Nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên”; thường xuyên phối hợp với các phòng chuyên môn của thành phố làm tốt công tác quản lý đất công, đất công ích trên địa bàn, đặc biệt là công tác quy hoạch; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng lấn chiếm, xây dựng không phép, trái phép và sử dụng đất không đúng mục đích; rà soát lại toàn bộ các thửa đất công, đất trống, đất chưa giao, chưa sử dụng trên địa bàn; đề xuất các biện pháp quản lý để sử dụng có hiệu quả quỹ đất công…

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan