Ban Dân vận Thành ủy bàn giao công tác dân tộc, tôn giáo về Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên

4/16/2018 9:55:17 PM 810

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 13/4/2018, Ban Dân vận Thành ủy phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị bàn giao chức năng tham mưu, vận động công tác dân tộc, tôn giáo thuộc Ban Dân vận Thành ủy về Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố Thái Nguyên, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố có liên quan.

Thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhằm tinh gọn đầu mối bên trong của tổ chức chính trị theo nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc và một việc chỉ giao cho một cơ quan thực hiện, chịu trách nhiệm, khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ. Từ ngày 01/4/2018, Ban Dân vận Thành ủy chuyển chức năng tham mưu vận động công tác dân tộc, tôn giáo về Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên theo các nội dung sau: 

Tham mưu những chủ trương, giải pháp về công tác dân tộc, tôn giáo của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố; Chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế, chương trình, kế hoạch, kết luận của BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dân tộc, tôn giáo; Sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết về công tác dân tộc, tôn giáo.

Chủ trì, phối hợp tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên, pháp luật và chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp tình hình dân tộc, tôn giáo, những vấn đề bức xúc, phát sinh liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo trên địa bàn thành phố để báo cáo và tham mưu cho BCH Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng thời, Ban Dân vận Thành ủy thực hiện bàn giao toàn bộ các văn bản có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo về Ủy ban MTTQ thành phố theo kế hoạch.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Thành ủy và Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tiến hành ký kết Biên bản bàn giao và tiếp nhận./.

ÚT TRINH

(Ủy ban MTTQ thành phố)

 

                                                                                            

Tin Nổi bật

Tin Liên quan