UBND thành phố Thái Nguyên họp kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri

4/16/2018 9:53:00 PM 423

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 11/4/2018, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức họp kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND thành phố, sau khi tiếp nhận các ý kiến , kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021, UBND thành phố đã tiến hành phân loại ý kiến và phân công nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị liên quan giải quyết trả lời. Trong tổng số 117 ý kiến, có 22 ý kiến thuộc lĩnh vực quản lý của phòng Tài nguyên và môi trường, 26 ý kiến về quản lý đô thị, 17 ý kiến về tài chính kế hoạch, còn lại các ý kiến thuộc lĩnh vực quản lý của các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố. Đến nay, đã có 104/117 ý kiến được các phòng ban, đơn vị trả lời, chiếm tỷ lệ gần 89,7%, số ý kiến còn lại đang được xem xét giải quyết. Tuy nhiên, một số nội dung trả lời chưa đúng trọng tâm, chưa cập nhật kết quả giải quyết, chưa thể hiện rõ trách nhiệm phối hợp giữa các phòng ban, đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và đề nghị các phòng ban, đơn vị liên quan tiếp thu, giải trình, trả lời cụ thể, rõ ràng, đúng nội dung ý kiến, nhằm đáp ứng mong muốn của cử tri.

 THU HÀ

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan