Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018

2/1/2018 10:24:19 AM 1082

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 30/01/2018, tại Hội trường tầng 2 Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

  Dự buổi Lễ có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; lãnh đạo UBND 32 xã, phường thuộc thành phố; đại diện các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2017 cùng đông đảo phóng viên về dự và đưa tin…

Ảnh toàn cảnh

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy ôn lại chặng đường 88 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018).

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Thái Nguyên cho các tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy đảng, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất cao trong nhận thức và hành động; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh và bền vững; tiếp tục phát triển không gian đô thị; thu hút đầu tư, xây dựng đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; xây dựng và phát triển văn hoá con người thành phố đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường quốc phòng - an ninh; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng. Triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án, Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2018 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ. 

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tổng kết phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2017; phát động phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng năm 2018.

Năm 2017, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước trên mọi lĩnh vực, bám sát chủ đề năm của thành phố, hướng vào thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của đời sống xã hội. Kết quả cụ thể:  Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2017 ước đạt 15,74%; giá trị sản xuất công nghiệp địa phương (theo giá so sánh 2010) đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch; thu ngân sách đạt 2.732,37 tỷ đồng, bằng 243,3% kế hoạch tỉnh và bằng 223,05% kế hoạch thành phố; sản lượng lương thực có hạt đạt 42.223 tấn; tạo việc làm tăng thêm cho 4.700 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,67%; hộ cận nghèo xuống còn 1,25%; giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh và thành phố phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đặc biệt là Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017), triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo và phòng chống ma túy được chú trọng. Năm 2017, công tác cải cách hành chính của thành phố đạt được kết quả vượt trội. UBND thành phố đã khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3 và 13 thủ tục hành chính mức độ 4 ở các lĩnh vực: Tư pháp, Nội vụ, Lao động, thương binh và Xã hội, Giáo dục và đào tạo, Công thương, Quản lý đô thị, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thành phố nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, đáp ứng mức độ hài lòng của người dân và tổ chức đến làm việc… Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường; các phong trào thi đua phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực, được các cấp, các ngành, đơn vị, địa phương, cán bộ, công nhân viên chức, cá nhân người lao động và nhân dân hưởng ứng tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Với chủ đề năm 2018 là: “Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Thành phố Thái Nguyên luôn xác định thi đua yêu nước là động lực quan trọng, là phương pháp cách mạng để thành phố vượt qua khó khăn thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2017, có 05 tập thể được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh; 30 tập thể nhận Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017 của UBND tỉnh; 11 tập thể và 56 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh. Ngoài ra, có 12 tập thể dẫn đầu khối thi đua được nhận Cờ thi đua của UBND thành phố; 32 tập thể xóm, tổ dân phố xuất sắc tiêu biểu năm 2017 được nhận Giấy khen của UBND thành phố.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác Tổng điều tra kinh tế năm 2017.

Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích trong 02 năm 2016 - 2017.

Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng thành phố tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho các đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2017.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các đơn vị đạt Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” năm 2017.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan