Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018

1/23/2018 10:15:07 AM 1361

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 20/01/2018, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác nội chính và phòng chống tham nhũng năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện Ban Nội chính Trung ương; đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan trong khối Nội chính của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố, thị xã tại 09 điểm cầu (Thành phố Thái Nguyên; huyện Định Hóa; huyện Võ Nhai; huyện Đồng Hỷ; huyện Phú Lương; huyện Đại Từ; huyện Phú Bình; thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên). 

Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố.

Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội dự và chỉ đạo hội nghị.

Nguồn ảnh: Baothainguyen.vn

Theo báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh uỷ, năm 2017, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Đảng bộ tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Nội chính và các ngành trong Khối Nội chính của tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ về lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các ngành trong Khối Nội chính cấp tỉnh, huyện đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, thực hiện công tác chuyên môn đạt kết quả về cả 03 mặt: Chính trị, nghiệp vụ và pháp luật. Hiệu quả hoạt động thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được nâng lên, hạn chế chồng chéo trong thanh tra. Công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Qua công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng các cấp đã xử lý nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật; các cơ quan tố tụng đã thực hiện điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án theo quy định của từng ngành…Từ đó, góp phần cải cách tư pháp, giữ gìn sự thượng tôn pháp luật.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên.

Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên, thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo trong năm 2017 của thành phố Thái Nguyên. 

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, Thành ủy Thái Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 33 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khiếu nại tố cáo trên địa bàn; ban hành quy chế tiếp công dân của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; UBND thành phố đã ban hành quy trình xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; lãnh đạo thành phố thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Bên cạnh đó, thành phố tăng cường công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với tổ chức, công dân nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân phản ánh để kịp thời xử lý nên đã hạn chế được tình trạng khiếu nại tố cáo vượt cấp. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật tố cáo, Luật tiếp công dân để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ công chức và nhân dân. Tiếp tục rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo đã giải quyết hết thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện; chỉ đạo UBND các xã, phường  tăng cường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; rà soát, khắc phục những tồn tại hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện đồng thuận trong nhân dân nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật khiếu nại tố cáo của công dân; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp với các đoàn thể xã hội, UBND các xã, phường trong việc giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đặc biệt là các lĩnh vực liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Chú trọng và công khai minh bạch các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Năm 2017, tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của thành phố đạt trên 92%...

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan trong khối Nội chính; thực hiện tốt công tác nội chính và phòng chống tham nhũng đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh trong năm 2017. Trong năm 2018, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của tỉnh sẽ tập trung thực hiện 07 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, 19-NQ/TƯ của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII được quan tâm hàng đầu.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan