Thành phố Thái Nguyên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

1/19/2018 6:35:07 PM 1222

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 17/01/2018, UBND thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thành phố, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị thành phố; lãnh đạo 32 xã, phường trên địa bàn.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và tham gia thảo luận vào các báo cáo về nhiệm vụ tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên năm 2018 gồm: Báo cáo về các giải pháp điều hành dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2018, báo cáo về các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn; các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; trong đó tập trung quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết, các giải pháp hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018, nâng cao hiệu quả quản lý trật tự xây dựng và mỹ quan đô thị, các giải pháp then chốt hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của các đơn vị phường xã, các giải pháp thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất, phát triển cụm công nghiệp Sơn Cẩm.

Các đại biểu tham dự hội nghị cơ bản thống nhất với các kế hoạch, giải pháp hành động của các phòng ban, ngành đơn vị năm 2018 trong các báo cáo đã trình tại hội nghị. Đại diện lãnh đạo một số địa phương, các ngành đã đề xuất một số kiến nghị nhằm thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018 của thành phố nói chung và của từng địa phương, đơn vị nói riêng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đã nhấn mạnh một số giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018: Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII); Tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2018 được Ban chấp hành đảng bộ thành phố xác định là: “Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 Đề án của Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Triển khai Nghị quyết số 11 ngày 20/11/2017 của HĐND thành phố khóa 18 về nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư và đẩy mạnh thu ngân sách. Tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tập trung vào nâng chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng liên danh, liên kết, hợp tác kinh tế trong sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến; Xây dựng, thực hiện đề án bảo tồn phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương, thực hiện có hiệu quả đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017 – 2020…

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan