Đảng bộ Cơ quan khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên quán triệt Nghị quyết TW 6 khóa XII.

1/16/2018 6:06:33 PM 3131

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 16/01/2018, Đảng bộ Cơ quan khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, đảng viên thuộc các Chi bộ trực thuộc. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan khối Chính quyền thành phố; Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Phó Bí thư Đảng ủy Cơ quan Khối Chính quyền thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trực tiếp truyền đạt tới cán bộ, đảng viên những nội dung cơ bản, cốt lõi của 4 nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW, về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

Đồng chí Nguyễn Đắc Tuyến, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt nội dung các Nghị quyết

Bốn Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra. 

Qua việc học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) giúp các đồng chí cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nắm vững quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết Hội nghị TW6 (khóa XII). Từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tạo sự đồng thuận trong quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan