Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

1/16/2018 6:03:44 PM 1279

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 12/01/2018, tại Hội trường tầng 2 Trụ sở HĐND&UBND thành phố, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

       Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Thái Nguyên; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVII; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các Ban HĐND thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XVII; Bí thư, Thủ trưởng các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo UBND 32 xã, phường thuộc thành phố…

Ảnh toàn cảnh hội nghị.

Năm 2017 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị một cách đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2017. Cụ thể: Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng; công nghiệp, dịch vụ thương mại có nhiều chuyển biến tích cực, nông nghiệp phát triển theo hướng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thành phố đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đặc biệt chỉ tiêu thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc (đạt trên 2.732 tỷ đồng); đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện nâng cao. Công tác điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có sự phối hợp với các cấp, các ngành đảm bảo tiến độ và đúng quy định của pháp luật. Việc triển khai 11 Đề án phát triển kinh tế - xã hội của thành phố giai đoạn 2016 - 2020 được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; các dự án, công trình trọng điểm được tập trung thực hiện, đặc biệt là dự án chỉnh trang đô thị phục vụ Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, bồi thường hỗ trợ và tái định cư, cải cách hành chính tiếp tục được triển khai tích cực; công tác an sinh xã hội được thực hiện hiệu quả; quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Bên cạnh đó, thành phố đã tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017); triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, lần thứ năm và lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trong toàn Đảng bộ thành phố… Năm 2017, Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 395 đảng viên mới, tổ chức trao tặng huy hiệu Đảng cho 2.790 đảng viên. Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên; 06 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố...

Năm 2018, Đảng bộ thành phố xác định nhiệm vụ trọng tâm là: “Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016 -  2020; đẩy mạnh công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an sinh xã hội. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tại Hội nghị, lãnh đạo thành phố đã triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018. Nghị quyết đã đề ra 06 giải pháp chủ yếu để đạt 11 chỉ tiêu cơ bản năm 2018 như: Tốc độ tăng trưởng các ngành sản xuất đạt 16% trở lên; giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt đạt 120 triệu đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,53%, hộ cận nghèo xuống còn 1,18%; trên 90% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp, các ngành, các Chi, Đảng bộ trực thuộc tập trung thực hiện một số nội dung: Bám sát Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020, Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thành phố, với phương châm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả 11 Đề án về phát triển kinh tế - xã hội của Đảng bộ thành phố giai đoạn 2016 - 2020; triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển sự nghiệp văn hóa, giáo dục đào tạo, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động; thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, về an ninh trật tự, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các hoạt động diễn ra trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; tăng cường phối hợp thực hiện tốt các giải pháp kiểm soát giá cả; kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận, trốn lậu thuế, vào dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng Đảng; triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án, kế hoạch hành động của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; thực hiện Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả… Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2018 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ.

Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trình bày báo cáo kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên năm 2017; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Nhân dịp này, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Tuyên giáo; Kỷ niệm chương vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng cho 03 đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Công bố phân loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2017, gồm: 66 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 10 cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 20 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017; tặng Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong từng lĩnh vực công tác; tặng Giấy khen cho 10 cơ sở đảng trong sạch vững mạnh 05 năm liên tục, giai đoạn 2012 - 2016 và giai đoạn 2013 - 2017.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy trao Kỷ niệm chương cho 03 đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thị Tuyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 05 năm liên tục giai đoạn 2012 - 2016 và giai đoạn 2013 - 2017.

Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao Giấy khen cho các tổ chức cơ sở Đảng có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát; công tác dân vận và công tác văn phòng cấp ủy năm 2017.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan