Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Bộ đơn giá "Đăng ký cấp giấy chứng nhận" trên địa bàn tỉnh

1/10/2018 4:19:22 PM 924

UBND thành phố đăng tải Quyết định phê duyệt Bộ đơn giá "Đăng ký cấp giấy chứng nhận" trên địa bàn tỉnh