Quyết định của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc chấm dứt hoạt động của dự án và thu hồi giấy chứng nhận đầu tư

1/4/2018 11:11:09 AM 2057

1. Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của dự án và Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư số 17121000067 của UBND tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 27/6/2011, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 31/8/2011, cấp cho Công ty TNHH Xây dựng và Đào tạo Á Châu thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư xóm Đồng Danh. (Xem tại đây)

2. Công văn về việc chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực văn bản số 1941/UBND-TH ngày 23/9/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên. (Xem tại đây)

3. Công văn về việc chấm dứt hoạt động của dự án và hủy bỏ hiệu lực văn bản số 1020/UBND-TH ngày 02/7/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên. (Xem tại đây)

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan