Quyết định về thu hồi và chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đầu tư số 17121000036 cấp ngày 04/6/2012, điều chỉnh lần thứ 01 ngày 22/8/2013 đã cấp cho Công ty TNHH Hồng Hưng thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ, khách sạn Hồng Hưng

12/29/2017 10:06:38 AM 1165

Tin Nổi bật

Tin Liên quan