Bế mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/25/2017 10:21:43 AM 710

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 20/12/2017, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục làm việc, các đại biểu HĐND thành phố thực hiện chất vấn, thông qua các dự thảo Nghị quyết và tiến hành bế mạc Kỳ họp.

  Dự phiên bế mạc có các đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; lãnh đạo 32 xã, phường trên địa bàn thành phố, các phóng viên về dự và đưa tin Kỳ họp…

Ảnh toàn cảnh.

Mở đầu chương trình, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố thay mặt Thường trực HĐND thành phố trình bày Báo cáo phản ánh tổng hợp kết quả thảo luận tổ.

Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Theo đó, các tổ đại biểu HĐND đã thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết do Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan Tư pháp thành phố trình, với tổng số 36 lượt đại biểu phát biểu tập trung vào 13 nhóm vấn đề. Trong đó tập trung vào những nội dung chủ yếu như sau: Quản lý tài nguyên môi trường, bồi thường, hỗ trợ tái định cư; quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý đô thị; sản xuất nông nghiệp; chế độ chính sách, y tế và một số ý kiến khác…

Tiếp theo, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố các đại biểu sôi nổi thảo luận thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố điều hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường.

Sau khi nghe các đại biểu tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến tại Kỳ họp, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn của thành phố đã trực tiếp giải trình cụ thể, tập trung vào một số vấn đề như: Lý do các án dân sự có tỷ lệ giải quyết thấp và biện pháp khắc phục; quyền lợi và chất lượng khám chữa bệnh của người dân tại Trung tâm Y tế thành phố; nhân dân 02 xã Tân Cương và Thịnh Đức đề nghị được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện A Thái Nguyên; tình trạng nợ đọng BHXH trên địa bàn; hoạt động chưa hiệu quả của một số Hợp tác xã điện tại một số xã gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân; hiện tượng tín dụng đen còn xuất hiện trên địa bàn…

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu tại phiên bế mạc, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thẳng thắn tiếp thu đầy đủ các nội dung phản ánh được Thường trực HĐND tổng hợp tại Kỳ họp và sẽ phân công, chỉ đạo các đơn vị, phòng ban có liên quan kiểm tra và tham mưu giải quyết một cách tích cực nhất. Đồng chí nhấn mạnh một số giải pháp quan trọng của UBND thành phố để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong năm 2018, đó là: 

Một là: Tổ chức thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII). Trong đó tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn,hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đề cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu ngành, địa phương; xây dựng lộ trình cụ thể, thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và chặt chẽ về quy trình, thủ tục tạo sự đồng thuận cao, ổn định để phát triển.

Hai là: Tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng các giải pháp để thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2018 được Ban chấp hành đảng bộ thành phố xác định là: “Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, đẩy mạnh thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 17 đề án của Đảng bộ thành phố, giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiến hànhsắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị Thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Ba là: Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư và đẩy mạnh thu ngân sách. Năm 2018 là một năm được tỉnh giao nhiệm vụ thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay, tăng 65% so với kế hoạch giao năm 2017. 

Bốn là: Tập trung phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, đưa dịch vụ trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Phát triển khu vực dịch vụ đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn các khu vực sản xuất trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Thành phố.Tập trung vào việc thực hiện dự án đường hồ Núi Cốc để kết nối phát triển các dự án thành phần: sân gôn, hệ thống đường ven hồ, đường Núi Cốc; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, nhất là các ngành, lĩnh vực trọng tâm; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huy động mọi nguồn lực, nâng cao năng xuất lao động và tăng cường chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên địa bàn thành phố, đảm bảo an sinh xã hội.

Năm là: Huy động mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, tập trung vào nâng chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả các đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện giai đoạn 2 dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên” và dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên” vay vốn WB đảm bảo theo đúng quy định.

Sáu là: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng liên danh, liên kết, hợp tác kinh tế trong sản xuất nông nghiệp; phát triển công nghiệp chế biến. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí chương trình nông thôn mới; xây dựng, thực hiện đề án bảo tồn phát triển vùng chè đặc sản Tân Cương. Thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020 …

Bẩy là: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân theo đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Tăng cường công tác phối hợp giữa chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.  

Tám là: Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Phấn đấu mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi. Khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân tại cộng đồng với chất lượng ngày càng được nâng cao.

Chín là: Xây dựng và phát triển văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, đảm bảo an sinh xã hội; phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcđáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Quan tâm chăm sóc người có công, gia đình chính sách, người tàn tật, người già neo đơn, phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Mười là: Hoàn thành các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động xử lý khi có tình huống xảy ra. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Thái Nguyên năm 2018. Giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, ngăn chặn tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm trong lứa tuổi thanh, thiếu niên, tệ nạn ma tuý và tai nạn giao thông. Tập trung đấu tranh ngăn chặn các tổ chức lợi dụng tôn giáo để truyền đạo trái pháp luật. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tập trung quản lý tốt hộ khẩu, hộ tịch trên địa bàn nhất là các khu nhà trọ công nhân và sinh viên. Tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh ngay từ cơ sở.

Trên tinh thần thống nhất cao, 100% các đại biểu HĐND thành phố đã biểu quyết thông qua 07 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách Nhà nước năm 2018; Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số Đề án phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2021; Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2017; Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của HĐND thành phố và Nghị quyết về việc phê chuẩn báo cáo công tác năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Những Nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để thành phố sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Để thiết thực đưa Nghị quyết của HĐND vào cuộc sống, đồng chí đề nghị ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND để đảm bảo các Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực. Đề nghị các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND theo hướng thiết thực, hiệu quả.

Sau gần 03 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân thành phố, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. 

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan