Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục phiên họp chiều nay

12/21/2017 5:04:28 PM 1360

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 18/12/2017, Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục làm việc tại Hội trường tầng 2 Trụ sở HĐND&UBND thành phố với nhiều nội dung quan trọng.

        Dự phiên họp có các đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, tổ chức chính trị -  xã hội; lãnh đạo 32 xã, phường trên địa bàn thành phố...

           Tại phiên làm việc này, HĐND thành phố tiếp tục thông qua các Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố, của Thường trực HĐND thành phố, hai Ban HĐND thành phố và các ngành Tư pháp của thành phố.

Ảnh toàn cảnh Kỳ họp.

Thay mặt Thường trực HĐND thành phố, đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVIII.

 

Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Thường trực HĐND thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với Thường trực HĐND, Thường trực Ủy ban MTTQ các xã, phường tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc cử tri tại 19 đơn vị xã, phường và tổ dân phố với trên 2.566 cử tri tham dự, khoảng 209 ý kiến phát biểu. Các cử tri tập trung chủ yếu vào một số nhóm ý kiến, kiến nghị như: Quản lý tài nguyên, môi trường; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; quy hoạch, quản lý đô thị; ý kiến về sản xuất nông nghiệp; điện, nước sinh hoạt ; văn hóa - xã hội; chế độ chính sách, y tế và một số ý kiến khác…

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố trình bày Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017; kế hoạch sử dụng đất năm 2018 thành phố Thái Nguyên.

Đồng chí Nguyễn Văn Tuệ, Ủy viên UBND thành phố, Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của thành phố được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Đất đai năm 2013; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; Thông tư hướng dẫn của các bộ, ngành có liên quan và hướng dẫn của UBND tỉnh Thái Nguyên. Theo đó, chỉ tiêu sử dụng đất năm 2017 là 499,24 ha. Kết quả thực hiện được 296,62/499,24 ha, đạt 59,41%; trong đó đất nông nghiệp thực hiện được 18,12/19,79 ha, đạt 91,56%; đất phi nông nghiệp thực hiện được 278,5/479,44 ha, đạt 58,09%.

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, UBND thành phố xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018, cụ thể: Tổng diện tích sử dụng đất năm 2018 là 677,77 ha, bao gồm chỉ tiêu sử dụng đất nông nghiệp là 7,10 ha; đất phi nông nghiệp là 670,67 ha.

Thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018; Tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số Đề án phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2021; Báo cáo của UBND thành phố về kết quả tiến độ thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” giai đoạn 1,2 và Dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên”.

Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Theo đó, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đến ngày 15/11/2017 giá trị khối lượng hoàn thành đạt trên 1.739.646 triệu đồng, ước cả năm 2017 đạt trên 2.071.174 triệu đồng. Giá trị thanh toán tính đến ngày 15/11/2017 đạt trên 727.953 triệu đồng, ước cả năm 2017 đạt khoảng 1.419.000 triệu đồng, bằng 399,7% kế hoạch đầu năm, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh và bằng 301% so với cùng kỳ năm 2016…

Để thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, UBND thành phố đề ra các giải pháp chủ yếu như: Tập trung đầu tư thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố; tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng các khu dân cư, hạ tầng nông thôn mới; đẩy nhanh tiến độ thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác giám sát đầu tư, quản lý chất lượng công trình; rà soát quỹ đất để đấu giá thu tiền sử dụng đất để đáp ứng yêu cầu chi cho đầu tư xây dựng cơ bản; huy động các nguồn vốn để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên…  

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Chán án Tòa án nhân dân thành phố trình bày Báo cáo, Tờ trình của Tòa án nhân dân thành phố về kết quả công tác năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Ánh, Chán án Tòa án nhân dân thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Năm 2017, Tòa án nhân dân thành phố đã thụ lý trên 1.811 vụ việc, trong đó có trên 1.624 vụ án các loại và khoảng 187 trường hợp áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Toà án, đạt tỷ lệ giải quyết chung là 93,04%.

        Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018: Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị quyết chỉ thị của cấp trên về công tác tư pháp; không để xảy ra việc kết án oan, không bỏ lọt tội phạm; thực hiện nghiêm công tác thi hành án hình sự; tiếp tục phối hợp tốt với các cơ quan tiến hành tố tụng, các phường xã và các cơ quan chức năng tổ chức xét xử lưu động; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với việc giải quyết đơn và giải quyết các loại án; tạo điều kiện cho các thẩm phán, hội thẩm nhân dân, thư ký tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tòa án…

Tiếp theo, Ban Kinh tế - xã hội và Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày Báo cáo thẩm tra tại Kỳ họp.

Đồng chí Trần Thị Dương Thùy, Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố  trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Đồng chí Phan Thị Hà, Trưởng Ban Pháp chế HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

 Ban Pháp chế HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ tài nguyên đất đai, khoáng sản, môi trường; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo. Đề nghị các cơ quan Tư pháp của thành phố tiếp tục tăng cường các hoạt động phối hợp, đấu tranh chống vi phạm, tội phạm; quan tâm công tác bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đối với đội ngũ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, hạn chế thấp nhất tỷ lệ trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng…

Ngày mai, 19/12/2017, các đại biểu tiếp tục thảo luận Tổ về các Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan