Khai mạc Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

12/19/2017 10:13:37 PM 964

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 18/12/2017, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 7.

  Tham dự Kỳ họp có các đồng chí: Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các Ban HĐND tỉnh…

Đại biểu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII; lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố; lãnh đạo 32 xã, phường trên địa bàn thành phố cùng đông đảo phóng viên về dự và đưa tin Kỳ họp…

 Chủ tọa Kỳ họp.

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 7 là kỳ họp quan trọng, nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018 và giai đoạn từ nay đến năm 2020. Đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự kỳ họp tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, góp phần vào thành công Kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Thái Nguyên diễn ra trong 03 ngày (18-20/12/2017) sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng như: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, dự kiến phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư XDCB năm 2017, kế hoạch đầu tư XDCB năm 2018; Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2017, kế hoạch sử dụng đất năm 2018; Tiến độ thực hiện Dự án “Chương trình đô thị miền núi phái Bắc” giai đoạn 1,2 và dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên”. Xem xét, đánh giá kết quả hoạt động của HĐND thành phố năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018; Thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2018. Xem xét, cho ý kiến về báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và báo cáo của các ngành tư pháp của thành phố…

Sau diễn văn khai mạc, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 thành phố Thái Nguyên.

Đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

        Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu cụ thể như sau:

1. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất năm 2017 ước đạt 15,74%, tăng 0,24% so với cùng kỳ (vượt 0,14% so với kế hoạch điều chỉnh). Trong đó:

        - Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 7.428 tỷ đồng, tăng 18,1% so với cùng kỳ.

        - Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây dựng ước đạt 29.490 tỷ đồng, tăng 14,3% so với kế hoạch.

       - Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.899 tỷ đồng, tăng 22,51% so với kế hoạch.

2. Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương năm 2017 ước đạt 6.150 tỷ đồng, vượt 6% so với kế hoạch.

3. Thu ngân sách: Ước thực hiện cả năm 2017 đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 216,8% kế hoạch tỉnh và bằng 204,1% kế hoạch thành phố, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh.

4. Chi ngân sách: Ước thực hiện cả năm 2017 đạt 2.723,63 tỷ đồng, bằng 210,8% kế hoạch tỉnh và bằng 220,9% kế hoạch thành phố, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh.

5. Sản lượng lương thực có hạt cả năm đạt 42.223 tấn (tăng 2.223 tấn), tăng 5,56% kế hoạch tỉnh và thành phố.

- Giá trị sản phẩm/01 ha đất nông nghiệp trồng trọt (theo giá thực tế) năm 2017 ước đạt 115 triệu đồng, tăng 3,6% kế hoạch và tăng 0,88% so với cùng kỳ.

6. Ước tạo việc làm tăng thêm cho 4.700 lao động, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh.

7. Năm 2017 ước giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,68%; hộ cận nghèo xuống còn 1,27% (theo chuẩn mới), đạt kế hoạch đề ra.

8. Giảm tỷ suất sinh thô năm 2017 ước đạt 0,1%0 , đạt kế hoạch đề ra.

9. Giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Quản lý 100% người nghiện có mặt trên địa bàn. Tổ chức cai nghiện ma túy cho 367 người bằng 203,9% kế hoạch; điều trị thay thế bằng Methadone cho 780 trường hợp bằng 100% kế hoạch.

10. Hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2017 đạt 100% kế hoạch (255 thanh niên).

Năm 2018, thành phố Thái Nguyên phấn đấu thực hiện thành công chủ đề: “Phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư và thu ngân sách; nâng cao chất lượng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; Đẩy mạnh thực hiện các Đề án phát triển kinh tế xã hội, bồi thường hỗ trợ tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”.

Tiếp theo chương trình, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐND năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2018 của HĐND thành phố và Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố năm 2018.

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Bám sát chủ đề năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, HĐND thành phố đã triển khai có hiệu quả các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra. Kinh tế giữ nhịp độ tăng trưởng khá; thu ngân sách đạt kết quả vượt bậc. Công tác điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính được thực hiện đúng tiến độ quy định; 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020 tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả; công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư, thực hiện các dự án, công trình trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt; công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Tổ chức thành công Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017); triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên…

Thường trực HĐND thành phố tập trung thực hiện thành công chủ đề năm 2018.

Thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trình bày Thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 của Ủy ban MTTQ thành phố.

Đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trình bày Thông báo tại Kỳ họp.

Năm qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai có hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính quyền, cụ thể: Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước như: “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào “Chung sức xây dựng Nông thôn mới”…Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành phố giai đoạn 2016 - 2020; công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân được duy trì thực hiện; duy trì và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả: có trên 74.000 hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; khoảng 631 xóm, tổ dân phố được công nhận danh hiệu xóm, tổ dân phố văn hóa. Phối hợp với UBND thành phố tổ chức Lễ phát động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo”, đến nay quỹ “Vì người nghèo”. Đã tổ chức 45 hội nghị để đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đại biểu HĐND tỉnh và thành phố tiếp xúc với cử tri trước và sau các Kỳ họp, có khoảng 7.039 cử tri tham dự với trên 400 lượt ý kiến, kiến nghị; tăng cường phối hợp và tổ chức hoạt động đối thoại nhân dân, đối thoại với người lao động để tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

 Phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó đồng chí đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố bám sát chủ trương, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị bám sát tình hình đặc điểm của thành phố; phát huy tiềm năng, lợi thế của thành phố, huy động mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án phát triển kinh tế xã hội, thu hút đầu tư; nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư; triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị như dự án “Chương trình đô thị miền núi phía Bắc” giai đoạn 1,2; dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án thành phố Thái Nguyên”; dự án “Xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu”…; chỉ đạo thực hiện có hiệu quả đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền các cấp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; ưu tiên đầu tư giáo dục; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công trên địa bàn thành phố.

Tiếp theo, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo, Tờ trình của UBND thành phố về kết quả thực hiện dự toán ngân sách năm 2017; dự kiến phân bổ dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 thành phố Thái Nguyên.

Đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Theo đó, kết quả thu ngân sách năm 2017 ước đạt 2.500 tỷ đồng, bằng 216,8% kế hoạch tỉnh, bằng 204,1% kế hoạch thành phố giao đầu năm, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh. Trong đó: Thu thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách ước đạt 869,95 tỷ đồng, bằng 119,4% kế hoạch tinh, bằng 120,8% kế hoạch thành phố giao đầu năm, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh. Thu tiền sử dụng đất ước đạt 1.630,05 tỷ đồng, bằng 384% kế hoạch tỉnh, bằng 326% kế hoạch thành phố giao đầu năm và bằng 100% kế hoạch điều chỉnh. Thu ngân sách được hưởng ước cả năm đạt 2.723,63 tỷ đồng. Ước thực hiện dự toán chi ngân sách cả năm khoảng 2.723,63 tỷ đồng, bằng 210,8% kế hoạch tỉnh và bằng 220,9% kế hoạch thành phố giao đầu năm, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh.

Năm 2018, dự kiến tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 2.025,75 tỷ đồng, tăng 9,2% so với dự toán tỉnh giao; tổng thu ngân sách được hưởng khoảng 2.145,00 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách dự toán tỉnh giao khoảng 1.976,95 tỷ đồng, do thành phố tăng thu ngân sách nên xây dựng tổng chi khoảng 2.145 tỷ đồng…

Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu tại Kỳ họp.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 của thành phố, tạo đà quan trọng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018 và những năm tiếp theo, đồng chí đề nghị HĐND, UBND thành phố, các vị đại biểu HĐND thành phố, các cấp, các ngành, địa phương thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 03 ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 05 ngày 05/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018; phát huy các lợi thế để thu hút đầu tư, huy động mọi nguồn lực để phát triển kế cấu hạ tầng đô thị; từng bước phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại; phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện tốt công tác quản lý thu - chi ngân sách để phục vụ cho đầu tư phát triển thành phố; tiếp tục thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035; chỉ đạo thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, bồi thường hỗ trợ tái định cư; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án, dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn; đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; giảm nghèo bền vững; giải quyết việc làm; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; kiểm soát chặt chẽ các khoản thu trong nhà trường, đảm bảo đúng quy định; thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng; tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; đảm bảo giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

Tiếp theo chương trình, đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố trình bày Báo cáo của UBND thành phố về kết quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2017; giải pháp năm 2018 thành phố Thái Nguyên.

 

Đồng chí Phạm Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố trình bày Báo cáo tại Kỳ họp.

Buổi chiều các đại biểu tiếp tục làm việc tại Hội trường tầng 2 - Trụ sở HĐND&UBND thành phố Thái Nguyên vào lúc 14h00.

Minh Hà

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan