Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

12/6/2017 3:33:56 PM 2929

(Thainguyencity.gov.vn) Trong 02 ngày 29-30/11/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng. Dự tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương.

Tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Thành ủy; Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn; lãnh đạo các phòng ban, ngành, đoàn thể chính trị thành phố, lãnh đạo 32 xã phường trên địa bàn.

Các đại biểu dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết tại điểm cầu thành phố Thái Nguyên

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11-10-2017, tại Thủ đô Hà Nội, đã thành công tốt đẹp.

        Hội nghị Trung ương đã thảo luận và quyết định ban hành những nghị quyết, kết luận rất quan trọng. Trong đó, có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”. 

Đồng chí nhấn mạnh: 4 Nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình...Hội nghị cần tập trung nghiên cứu, nắm thật chắc những nội dung cơ bản của các Nghị quyết, nhất là những điểm mới, những luận điểm cốt lõi, thể hiện sự phát triển về nhận thức và lý luận của Đảng trong các vấn đề. Việc học tập, nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết không chỉ đòi hỏi phải nắm chắc, sâu sắc các nội dung của nghị quyết, nâng cao nhận thức, thống nhất về ý chí và hành động, mà còn đòi hỏi mỗi tập thể, cá nhân từ vị trí, trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, bố trí nguồn lực, phân công trách nhiệm, xác định quyết tâm, nỗ lực hành động đưa Nghị quyết vào cuộc sống… 

Sau phần khai mạc, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, cần tiếp tục đổi mới phương thức tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, quán triệt và tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; quản lý tốt việc theo học cùng với đòi hỏi cao về chất lượng học tập, quán triệt, có biện pháp đánh giá hiệu quả kết quả học tập của các đại biểu; kiên quyết khắc phục "căn bệnh" ngại học, lười học nghị quyết, nhất là tình trạng khai mạc thì đông, cuối giờ thì thưa thớt lấy lý do công việc mà bỏ học Nghị quyết hoặc học hình thức, chiếu lệ, không chịu suy nghĩ, phân tích để hiểu rõ những điểm mới, những yêu cầu mới mà tình hình hiện nay đòi hỏi. Trong quá trình tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, cấp ủy các cấp cần tổng hợp những đề xuất, kiến nghị, kể cả những ý kiến khác nhau trong nhận thức và tổ chức thực hiện, phối hợp với các cơ quan của Trung ương nếu thấy cần thiết để giải đáp kịp thời.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Tiếp đó, sáng 30/11/2017, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ giới thiệu, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

Kết luận hội nghị trực tuyến, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Sau 1,5 ngày làm việc, hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Hội nghị đã có sự tham gia của hơn 130 nghìn đại biểu tại 900 điểm cầu trong cả nước. Các đại biểu đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao và nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của các nghị quyết; đồng thời các đại biểu đánh giá cao công tác truyền đạt của các báo cáo viên. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo trung ương cũng đã ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp về công tác tổ chức hội nghị.

Để tiếp tục học tập, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII của Đảng, đồng chí đề nghị các tỉnh, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương tiếp tục tổ chức các hội nghị ở địa phương, đơn vị cho các đối tượng chưa được dự hội nghị lần này; bố trí thời gian hợp lý, thỏa đáng để thảo luận, xây dựng chương trình hành động thể hiện quyết tâm cao đưa nghị quyết vào cuộc sống, tạo đồng thuận trong nhân dân.

Việc triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 6 phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị của Bộ Chính trị, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên trong tuyên truyền thực hiện nghị quyết; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết, kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt và nhắc nhở, phê bình những đơn vị thực hiện nghị quyết không nghiêm túc, không hiệu quả...

Điểm cầu thành phố Thái Nguyên

Theo kế hoạch của Thành ủy Thái Nguyên, sau hội nghị này, tất cả các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc sẽ tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng cho cán bộ Đảng viên và quần chúng ưu tú của đơn vị mình, dự kiến hoàn thành trong tháng 01/2018. 

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan