UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên thường kỳ tháng 10/2017

11/1/2017 4:46:45 PM 511

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 26/10/2017, UBND thành phố Thái Nguyên họp phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017. Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, các đồng chí Ủy viên UBND, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thành phố.

Trong tháng 10, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, đưa ra nhiều biện pháp, giải pháp để điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường được đảm bảo; Triển khai các công trình, dự án phục vụ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017). Kết quả cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương tháng 10 ước đạt 525 tỷ đồng tăng 3,5% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt ước 5.025 tỷ đồng (trong đó 27 xã, phường ước đạt 4800 tỷ đồng, bằng 87,3% kế hoạch; 05 đơn vị mới điều chỉnh về thành phố ước đạt 225 tỷ đồng). Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định. Thu ngân sách tính đến ngày 27/10/2017 đạt 51,2 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng đầu năm ước đạt trên 2.000 tỷ đồng bằng 178,2% kế hoạch tỉnh, bằng 164% kế hoạch thành phố. Công tác xây dựng cơ bản, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, cấp phép và quản lý cấp phép theo quy định; tập trung chỉ đạo, đôn đốc hoàn chỉnh hạ tầng các khu dân cư. Tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị. Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố (Tháng 10/2017 đã thực hiện thống kê, kiểm đếm đất, tài sản trên đất và phê duyệt bồi thường GPMB đối với 60 hộ gia đình với diện tích 5,3 ha đất thuộc 07 dự án, tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ đã phê duyệt trên 41,1 tỷ đồng. Lũy kế 10 tháng đã phê duyệt bồi thường GPMB đối với 1.741 hộ gia đình, diện tích trên 110,7 ha thuộc 43 dự án với số tiền trên 1.634 tỷ đồng). Các lĩnh vực văn hóa, thông tin, tuyên truyền, thi đua khen thưởng được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, góp phần phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, đặc biệt là Lễ đón nhận Huân chương Lao động Hạng Nhất; Cờ thi đua của Chính phủ; Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017); Triển khai Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2016. Tổ chức thành công chương trình gặp mặt, tôn vinh khen thưởng 22 doanh nghiệp xuất sắc và 26 doanh nhân tiêu biểu thành phố Thái Nguyên năm 2017 nhân ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Công tác an sinh xã hội, đảm bảo chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội khác được thành phố quan tâm chỉ đạo, đặc biệt trong dịp Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, đã tặng 845 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn thành phố với tổng số tiền 422.500.000 đồng. Công tác y tế, giáo dục tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung giải quyết; quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo. Ngày 19/10/2017, thành phố đã tổ chức thành công Kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962-19/10/2017), thu hút sự quan tâm, theo dõi của các du khách, nhân dân trong và ngoài tỉnh. 

Tại phiên họp, lãnh đạo thành phố, đại biểu các phòng ban, đơn vị đã thảo luận các phương án, giải pháp của từng ngành, từng phòng ban đơn vị nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các phòng ban, đơn vị chuyên môn thành phố tăng cường sự phối hợp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung một số nhiệm cụ cụ thể trong tháng 11 như: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, các sắc thuế, phấn đấu thu ngân sách tháng 11 đạt 170 tỷ đồng. Triển khai, rà soát kết quả thực hiện kế hoạch thực hiện 11 Đề án về phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó tập trung vào: Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố Thái Nguyên; Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tiếp tục thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, duy trì, thực hiện có hiệu quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND thành phố, quyết tâm hoàn thành hệ thống phần mềm để áp dụng quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại thành phố Thái Nguyên. Chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kiểm điểm tiến độ giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, ý kiến thảo luận tại kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 -2021…

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan