Thông báo lịch tiếp dân tháng 10/2017 của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên

10/16/2017 12:40:13 PM 912