Kế hoạch tổ chức kiểm tra sát hạch xét tuyển cán bộ công chức cấp xã thành công chức cấp huyện

5/30/2020 7:10:55 PM 503

 Nội dung kế hoạch: Xem chi tiết tại đây

Tin Nổi bật

Tin Liên quan