Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Thường trực HĐND thành phố Thái Nguyên tháng 9/2017

9/11/2017 5:46:54 PM 837

 Xem chi tiết tại đây./.