Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII và Kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

8/4/2017 10:08:34 PM 405

(Thainguyencity.gov.vn) Trong hai ngày 01-02/8/2017, Đại biểu HĐND tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã có buổi tiếp xúc với cử tri một số địa phương sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII và kỳ họp thứ 5 HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố tiếp xúc cử tri phường Quang Vinh

Tại buổi tiếp xúc, các đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII và Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; kết quả phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của tỉnh và thành phố. Theo đó, Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XIII được tổ chức trong 2 ngày 20 - 21/7/2017. Kỳ họp xem xét, thông qua 24 báo cáo, đề án, tờ trình do Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan tư pháp trình kỳ họp và thông qua 8 nghị quyết quan trọng (03 nghị quyết thường kỳ, 05 nghị quyết chuyên đề). Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra từ ngày 24 đến 25/7/2017 đã quyết định nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 và cả giai đoạn từ nay đến năm 2020. Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và thông qua 25 báo cáo, tờ trình và 05 nghị quyết (Trong đó có 02 nghị quyết về công tác cán bộ). 

Đ/c Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, đại biểu HĐND thành phố khóa XVIII phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Phan Đình Phùng

Phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri, các cử tri rất phấn khởi trước thành công của hai kỳ họp HĐND tỉnh, thành phố; kết quả thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tỉnh, thành phố đã đạt được. Đồng thời đề xuất một số ý kiến, kiến nghị liên quan đến nội dung quy hoạch dự án, môi trường, chế độ chính sách, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn…

Cử tri xã Quyết Thắng phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị của các cử tri địa phương, đại diện Đoàn đại biểu HĐND tỉnh, thành phố đã tiếp thu và báo cáo làm rõ một số vấn đề cử tri quan tâm. Những ý kiến còn lại của cử tri sẽ được tổng hợp và gửi đến các cơ quan chức năng thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan