Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 thành công tốt đẹp.

7/28/2017 8:31:19 AM 1298

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 25/7/2017, Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 với các nội dung thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp; đồng thời tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn về các vấn đề được cử tri quan tâm, thông qua các dự thảo Nghị quyết và bế mạc Kỳ họp.

Buổi sáng, các đại biểu HĐND thành phố, đại biểu mời chia thành 04 tổ thảo luận và tham gia ý kiến vào 9 báo cáo của UBND thành phố, 7 báo cáo của Thường trực HĐND thành phố và các Ban HĐND thành phố; thông báo của Ủy ban MTTQ thành phố và báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi cục thi hành án dân sự thành phố. Đã có tổng số 56 lượt đại biểu ý kiến tham gia thảo luận về các lĩnh vực chủ yếu như: Phát triển kinh tế; công tác quy hoạch quản lý đô thị; quản lý dự án, đầu tư xây dựng cơ bản; tài nguyên môi trường, bồi thường hỗ trợ tái định cư; chế độ chính sách - y tế...

Thảo luận tổ đại biểu HĐND thành phố

Chiều cùng ngày, dưới sự điều hành của đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhiều vấn đề nóng được đông đảo cử tri quan tâm đã được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp như: Việc bố trí quỹ đất tái định cư, thực hiện nhanh việc đầu tư hạ tầng các khu dân cư tái định cư năm 2017; Giải pháp ngăn chặn và xử lý các tổ chức, cá nhân hoạt động trái phép mang tính mê tín dị đoan gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố; kết quả giải quyết vụ án cố ý gây thương tích nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; giải pháp để thực hiện cac khoản thu xã hội hóa trong các nhà trường; kết quả và tiến độ thực hiện dự án xây dựng Nghĩa trang An Lạc Viên INDEVCO tại xã Thịnh Đức; quá trình triển khai thực hiện công tác chỉnh trang đô thị chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên. Lãnh đạo UBND Thành phố và Thủ trưởng các đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường, phòng Giáo dục - Đào tạo, Công an và Viện kiểm sát nhân dân Thành phố đã giải trình, làm rõ các nội dung chất vấn và đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong thời gian tới.

Kết thúc phiêni chất vấn, thay mặt lãnh đạo UBND thành phố, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố tiếp thu các nội dung phản ánh được Thường trực HĐND thành phố tổng hợp tại kỳ họp và giải trình làm rõ một số vấn đề đang được đại biểu, cử tri quan tâm đồng thời cũng đề ra các giải pháp trọng tâm tập trung chỉ đạo thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2017.

Đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tiếp thu và giải trình làm rõ một số nội dung

HĐND thành phố đã tiến hành biểu quyết thông qua 03 nghị quyết: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Thái Nguyên năm 2016; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND thành phố Thái Nguyên năm 2018.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Để đưa Nghị quyết của HĐND vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực, đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện cụ thể các nghị quyết đã được thông qua; các tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII ngay sau kỳ họp, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giám sát việc chấp hành pháp luật và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND theo hướng hiệu quả nhất. HĐND thành phố Thái Nguyên tin tưởng rằng, với tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND Thành phố; sự đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố; sự vào cuộc tích cực, trách nhiệm của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, thành phố chúng ta nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017).

  Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Sau 02 ngày làm việc tích cực và khẩn trương, với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung, chương trình Kỳ họp đã đề ra.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan