Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

7/26/2017 9:20:03 AM 534

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 24/7/2017, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã chính thức khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 5. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, thành phố Thái Nguyên qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng thuộc Thành ủy; Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố; các vị đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại đơn vị thành phố; các vị đại biểu HĐND thành phố Thái Nguyên khóa XVIII; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo 27 xã, phường trên địa bàn thành phố.

Chủ tọa Kỳ họp

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVIII là kỳ họp quan trọng, quyết định nhiều nội dung liên quan đến kế hoạch thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2017 và cả giai đoạn từ nay đến năm 2020. Để kỳ họp diễn ra đúng luật và đảm bảo chất lượng, đồng chí đề nghị các đại biểu tham dự Kỳ họp tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, tham gia đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, xác đáng, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của cử tri và nhân dân.

Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Kỳ họp họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên diễn ra trong 2 ngày (24-25/7) sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 25 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết với nhiều nội dung quan trọng như: Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017; tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; đánh giá kết quả hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; Chương trình giám sát của HĐND thành phố Thái Nguyên năm 2018; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri;  báo cáo kết quả tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Thông báo của Ủy ban MTTQ về công tác xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; các báo cáo của UBND thành phố về đấu tranh phòng chống tham nhũng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Báo cáo công tác chuẩn bị kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017); 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 -19/10/2017) và tiến độ thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên...

Ngay sau diễn văn khai mạc, thay mặt UBND thành phố, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố đã trình bày báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2017. Theo đó, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2017 như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp địa phương đạt 3.150 tỷ đồng, bằng 57,27% KH năm và tăng 5,7% so với cùng kỳ. Thu ngân sách đạt 1.320,2 tỷ đồng, bằng 117,6% kế hoạch tỉnh, bằng 107,7% KH thành phố và bằng 229,3% so với cùng kỳ năm 2016. Chi ngân sách đạt 678,9 tỷ đồng, bằng 57,8% kế hoạch tỉnh, bằng 55,1% KH thành phố. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 14.781 tấn đạt 55% kế hoạch năm. Giải quyết việc làm mới đạt 2.387 lao động, bằng 59,8% kế hoạch. Số trẻ sinh là 1202 trẻ, số sinh con thứ 3 là 53 trường hợp, tăng 15 trường hợp so với cùng kỳ năm. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2017 (255 thanh niên). Trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chào mừng Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; đẩy mạnh chỉnh trang đô thị; thu ngân sách; bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn…

Tiếp theo chương trình, đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo của Thường trực HĐND thành phố về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 của HĐND thành phố; Tờ trình của Thường trực HĐND thành phố đề nghị thông qua Chương trình giám sát năm 2018 của HĐND thành phố Thái Nguyên.

Trong 6 tháng đầu năm, hoạt động của HĐND thành phố đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương để hoàn thành tốt  nhiệm vụ theo Luật định. HĐND thành phố đã tổ chức thành công Kỳ họp thứ 4 (Kỳ họp bất thường ngày 27/4/2017) để xem xét báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình; thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 (tổ chức trong hai ngày 24-25/7/2017) xem xét, thảo luận 25 báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết và một số nội dung quan trọng khác do UBND thành phố trình tại kỳ họp. Việc tổ chức các cuộc giám sát được Thường trực HĐND, hai ban HĐND thành phố thực hiện theo đúng Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; từ đầu năm đến nay, đã tổ chức 11 cuộc giám sát và khảo sát theo kế hoạch; nội dung, chương trình và hình thức giám sát có nhiều đổi mới, tập trung vào những vấn đề được cử tri quan tâm. Bên cạnh đó, HĐND thành phố đã tổ chức các hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động với Thường trực HĐND một số huyện trực thuộc tỉnh; tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm giữa Thường trực HĐND thành phố với Thường trực HĐND các xã, phường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Phối hợp với trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND cấp huyện cho các đại biểu HĐND thành phố; đồng thời phối hợp với UBND thành phố, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức 06 lớp bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho 698 đại biểu HĐND các xã, phường. Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định… 

Thay mặt UBND thành phố, đồng chí Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo của UBND thành phố về tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2017; Báo cáo, tờ trình của UBND thành phố về quyết toán ngân sách năm 2016.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định:  Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XVIII, có nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, HĐND thành phố sẽ tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, và các nhiệm vụ quan trọng khác, của Thành phố trong 6 tháng đầu năm, từ đó, đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện, trong 6 tháng cuối năm, để thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017, tạo đà quan trọng, thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020. Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2017 và những năm tiếp theo, đồng chí  đề nghị HĐND, UBND Thành phố, các vị đại biểu HĐND Thành phố, các cấp, các ngành, các địa phương, thực hiện tốt một số nội dung sau: Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 08/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố vê thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội và 06 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Thành phố, giai đoạn 2016 - 2020. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án, công trình trọng điểm triển địa bàn thành phố. Tập trung rà soát, quản lý, khai thác tốt các nguồn thu các sắc thuế đảm bảo thu đúng, thu kịp thời vào ngân sách nhà nước. Thực hiện tốt Luật Ngân sách Nhà nước, đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển của Thành phố. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; bám sát công việc, tận tụy phục vụ nhân dân. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo, giải quyết việc làm. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển sự nghiệp văn hóa, y tế và giáo dục, đào tạo; Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ; các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng 55 năm Ngày thành lập Thành phố và tổ chức thành công kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập thành phố Thái Nguyên (19/10/1962 - 19/10/2017). Các Ban xây dựng Đảng Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND và các cơ quan liên quan, trong việc tuyên truyền, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 vào cuộc sống, qua đó, góp phần tạo sức lan tỏa rộng khắp, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Thái Nguyên trong sạch, vững mạnh. Đồng chí cũng đề nghị HĐND Thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động nhằm phát huy vai trò, vị trí, chức năng, quyền hạn của HĐND, các ban của HĐND; không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng các kỳ họp, năng lực ban hành nghị quyết, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp phát triển của Thành phố.

Đ/c Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố khóa XVIII,nhiệm kỳ 2016-2021

Tiếp theo chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố trình bày báo cáo của UBND thành phố về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm 2017 và tiến độ thực hiện các dự án lớn, các công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố. 

Thay mặt Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố, đồng chí Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trình bày Thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017.

Chiều ngày 24/7/2017, Kỳ họp thứ 5, HĐND thành phố Thái Nguyên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp tục xem xét thông qua 5 báo cáo và thực hiện công tác cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố. 

Đ/c Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021; Tờ trình về việc giới thiệu bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

 Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 

Theo đó, HĐND thành phố đã xem xét miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng Kinh tế Thành phố; ông Lê Đình Linh, Thành ủy viên, nguyên Trưởng phòng Nội vụ Thành phố do được điều động nhận nhiệm vụ mới và bà Vũ Thúy Nguyên, nguyên Trưởng phòng Dân tộc do được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định. Đồng thời tiến hành bầu chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Tô Hạ Sỹ, Thành ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ thành phố; ông Bùi Xuân Sỹ, Trưởng phòng Y tế thành phố và ông Mã Quốc Hùng, Trưởng phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên. 

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan