Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới làm việc với UBND thành phố Thái Nguyên về chương trình Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực

6/19/2017 3:13:40 PM 821

Trong 2 ngày 12 và 13/6/2017, Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới do bà Phan Thị Huyền, chuyên gia Phát triển Đô thị làm trưởng đoàn cùng một số chuyên gia về cấp thoát nước, vệ sinh môi trường; giao thông công cộng đã làm việc với UBND thành phố Thái Nguyên về Dự án Phát triển Tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Thái Nguyên. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên, đại diện Sở Kế hoạch đầu tư, Sở giao thông vận tải, Sở xây dựng; đơn vị tư vấn thiết kế cùng một số phòng, ban, ngành của thành phố Thái Nguyên.

 

         Thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương được Ngân hàng Thế giới lựa chọn thực hiện chương trình Dự án phát triển Tổng hợp các đô thị động lực. Thực hiện chương trình dự án này, thành phố đã xây dựng các bước theo quy định và đề xuất xây dựng 9 hạng mục công trình liên quan đến giáo dục, giao thông, hệ thống thoát nước.

        Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia Ngân hàng Thế giới đã rà soát tiến độ chuẩn bị thực hiện dự án, đặc biệt là tình trạng và chất lượng của các báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để làm cơ sở báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Sau khi đơn vị tư vấn trình bày lý do, mục tiêu, phân tích phương án kỹ thuật của các hạng mục công trình được đề xuất thực hiện, Đoàn chuyên gia đã đã có những thảo luận và chỉ ra một số hạn chế trong báo cáo tiền khả thi như: Còn thiếu luận chứng, chưa đầy đủ cơ sở dữ liệu về giao thông đối nội, giao thông đối ngoại; các phương án kỹ thuật chưa đề cập đến giao thông công cộng… Đồng thời, Đoàn chuyên gia có những gợi ý phân tích từng hạng mục trong báo cáo phương án để đơn vị tư vấn lập báo cáo có cái nhìn tổng thể về quy hoạch giao thông, quy hoạch chung của thành phố Thái Nguyên. Đoàn cũng dành thời gian đi kiểm tra thực tế tại các hạng mục đề xuất xây dựng để có thêm những đánh giá phương án phù hợp, sát thực vào báo cáo tiền khả thi của dự án.

        Dựa trên những ý kiến góp ý của Đoàn chuyên gia, thành phố Thái Nguyên và đơn vị tư vấn sẽ hoàn thiện nội dung báo cáo tiền khả thi và tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án./.

Hoàng Hải - Phạm Hường

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan