TPTN: Triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp

11/21/2019 4:04:53 PM 755

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 19/11/2019, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 11 của Ban chấp hành TW Đảng khóa XII và quán triệt triển khai văn bản hướng dẫn về công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Thái Nguyên. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đồng chí cán bộ chủ chốt của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên.

 

       Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt Quyết định số 244, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành TW về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng; bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức TW, hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng; Hướng dẫn số 13, ngày 15/11/2019 của BTV Thành ủy về việc thực hiện một số nội dung Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26 của Ban Tổ chức TW về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội đảng bộ các cấp tại cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. 

Đ/c Đoàn Thị Hảo, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị các đồng chí cán bộ chủ chốt tiếp tục nghiên cứu tài liệu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, từ đó chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt tới Đảng bộ, chi bộ cơ quan, đơn vị mình với những hình thức phù hợp. Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng bộ trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị thật tốt các nội dung để tổ chức thành công đại hội từ cấp chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội các chi Đảng bộ trực thuộc Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý; gắn với việc luân chuyển, điều động, bố trí, sắp xếp cán bộ để chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp. Cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị thuộc thành phố tiến hành rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015-2020 của cấp mình đã đề ra, để lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và cả nhiệm kỳ.

THU HÀ

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan