Ban Kinh tế - Xã hội HĐND Thành phố giám sát tại phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố

12/8/2015 2:46:55 PM 4044

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện chương trình công tác năm 2015 của HĐND thành phố, chiều ngày 03/12/2015, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố giám sát tại phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố. Đồng chí Vũ Minh Tuấn - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố; các đồng chí thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố; lãnh đạo phòng Văn hóa – Thông tin, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố và các phòng, ban, đơn vị liên quan của thành phố…

Đ/c Vũ Minh Tuấn - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố chủ trì hội nghị

          Tại buổi làm việc, Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố giám sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 30/7/2011 về việc phê chuẩn Đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa và Thông tin giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố; Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 30/7/2011 về việc phê chuẩn Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn thành phố; đề xuất những nội dung cần tiếp tục triển khai thực hiện của hai đề án giai đoạn 2016 - 2020.

          Thực hiện Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 30/7/2011 về việc phê chuẩn Đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa và Thông tin giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn thành phố, qua 05 năm triển khai thực hiện, đến tháng 11/2015, đề án phát triển sự nghiệp văn hóa và thông tin thành phố giai đoạn 2011-2015 với tổng kinh phí thực hiện trên 33 tỷ đồng, đã hoàn thành 100% mục tiêu đề án. Số xóm, tổ văn hóa đạt trên 85%, số gia đình văn hóa đạt trên 93%, số đơn vị, cơ quan đạt chuẩn văn hóa đạt trên 95%. Nhà văn hóa xã phường theo bộ tiêu chí nông thôn mới đạt trên 29%. Cán bộ, hướng dẫn viên, công tác viên TDTT xã, phường được bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ đạt 100%. Cán bộ sử dụng thư điện tử phục vụ công việc đạt 90%. Diện tích dành cho tập luyện TDTT đạt 2-3m2/ người. Số sân tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên đạt trên 50%. 24/27 xã, phường đạt chuẩn về thể dục, thể thao theo quy định 100/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đề án phát triển sự nghiệp Văn hóa và Thông tin giai đoạn 2011 – 2015 đã thực sự mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa của thành phố. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai sâu rộng, trở thành một trong những phong trào trọng tâm để xét thi đua hàng năm của các đơn vị. Giai đoạn 2016-2020, phòng Văn hóa Thông tin thành phố đề nghị tiếp tục xây dựng triển khai thực hiện Đề án phát triển sự nghiệp văn hóa thông tin thành phố với những mục tiêu cụ thể như: 95% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 82% xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn xóm, tổ dân phố văn hóa. 95% xóm, tổ (liên tổ) có nhà văn hóa. 96% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 80% số người tham gia thường xuyên vào các hoạt động văn hóa, thể thao ở cộng đồng.

          Thực hiện Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 30/7/2011 về việc phê chuẩn Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 trên địa bàn thành phố, qua 05 triển khai thực hiện, Đề án phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011 – 2015 đã đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Mạng lưới trường, lớp học tiếp tục được phát triển đa dạng hóa loại hình. Năm học 2015-2020 thành phố Thái Nguyên có 109 trường, 29 nhóm trẻ tư thục. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng dần theo từng năm. Đến nay, thành phố có 79/98 trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Như vậy trong 05 năm thực hiện đề án, thành phố đã xây dựng được 21 trường đạt chuẩn quốc gia. Số lượng, chất lượng học sinh ra lớp được giữ vững và nâng cao. Tỉ lệ học sinh bỏ học giảm theo từng năm. Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS được giữ vững, hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục được chú trọng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trọng đổi mới phương pháp giảng dạy và quản lý giáo dục. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo 100% có trình độ trên chuẩn. Công tác quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên được quan tâm thường xuyên. Qua 05 năm thực hiện đề án, đã huy động được nguồn kinh phí từ xã hội hóa trên 12 tỷ đồng. Tổng kinh phí thực hiện đề án trên 123 tỷ đồng.

          Tại hội nghị giám sát, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố đề nghị UBND thành phố tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng phòng học, phòng chức năng cho các nhà trường còn đang thiếu; mở rộng diện tích đất cho các nhà trường có diện tích chật, hẹp; xây dựng thêm trường mầm non, trường tiểu học cho các phường trung tâm thành phố hiện đang quá tải học sinh; quy hoạch khu dân cư và trường học hợp lý nhằm giảm tải cho các trường trung tâm…

           Phát biểu tại buổi giám sát, sau khi nghe ý kiến thảo luận, trao đổi của các đại biểu tham dự, đồng chí Phó Trưởng Ban Kinh tế - xã hội HĐND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các nội dung được giám sát của 02 đơn vị. Về cơ bản, các mục tiêu, chỉ tiêu của 02 đề án đều đạt và vượt kế hoạch. Đồng chí đề nghị 02 đơn vị được giám sát tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn thiện báo cáo theo hướng rà soát hệ thống các chỉ tiêu của đề án; đánh giá cụ thể, sát thực; bổ sung thêm các phụ biểu thống kê số liệu khoa khọc, chính xác; phối hợp tốt với các đơn vị có liên quan để hoàn thiện kết quả báo cáo. Đồng chí nhấn mạnh đây là 02 đề án quan trọng, thực hiện có hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, cần tiếp tục triển khai thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Đề nghị 02 đơn vị được giám sát cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện đề án sát với tình hình thực tế của thành phố, đề xuất cơ chế tài chính hợp lý để thực hiện đề án đạt hiệu quả cao nhất. Đề nghị UBND thành phố trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung của thành phố, cần có điều chỉnh quy hoạch các ngành văn hóa, giáo dục, thể thao…; tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện đề án, đặc biệt là khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng trong việc xây dựng, mở rộng trường, lớp học và các nhà văn hóa trên địa bàn thành phố.

Phương Lan

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan