Khen thưởng 25 tập thể và 88 cá nhân tại lễ kỷ niệm 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

5/19/2015 7:30:28 AM 1992

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng 18/5/2015, Đảng bộ thành phố Thái Nguyên long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2015), tổng kết 4 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, Đề án 09 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tới dự buổi lễ, đại biểu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đ/c Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại biểu thành phố có đồng chí Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; đ/c Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đ/c Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố; các đồng chí nguyên là Thường trực Thành ủy đã nghỉ hưu trên trên địa bàn thành phố; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành uỷ, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thành phố; các đ/c Ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố (khóa XVI); lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội thành phố, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND 28 xã phường trên địa bàn; đại diện 25 tập thể, 88 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 

Đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đọc diễn văn kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015)

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng bộ thành phố, đồng chí Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố đã đọc diễn văn kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, điểm lại những chặng đường hoạt động vô cùng vẻ vang của Người trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp, tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là di sản vô giá của dân tộc Việt Nam. Thấm nhuần lời dạy của Bác, cùng với nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã chung sức, chung lòng, kiên cường, bất khuất, bền bỉ chiến đấu chống các thế lực ngoại xâm, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của dân tộc Việt Nam qua các thời kỳ. Đất nước thống nhất, hoà chung với niềm vui lớn của cả nước, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tự hào chung tay cùng với cả nước khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bước vào thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; thành phố đã quán triệt thực hiện tốt chủ trương phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. 

04 năm qua, Thành ủy Thái Nguyên đã quán triệt, thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đề án 09-ĐA/TU, ngày 26/9/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, từ đó góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Đề án 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên từng bước trở thành việc làm thường xuyên, giúp cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó nâng cao trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của thành phố…từ phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có tác động lớn trong giáo dục, tuyên truyền. 

Đồng chí Lê Quang Dực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong 4 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Để làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Đề án 09 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể của Thành phố cần tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đơn vị, coi đây là nội dung đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; chủ động phát hiện và nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, biểu dương gương người tốt, việc tốt; tiếp tục gắn việc thực hiện Chỉ thị 03 với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...

Nhân dịp này, Thành ủy Thái Nguyên đã biểu dương, khen thưởng 25 tập thể, 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đ/c Bùi Xuân Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên; Đ/c Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh


Đ/c Lê Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch phụ trách UBND thành phố; Đ/c Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đ/c Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ Nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy; Đ/c Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đ/c Trần Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Đ/c Vũ Thị Bích Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 Ban Biên tập

Tin Nổi bật

Tin Liên quan