Đảng bộ cơ quan khối Chính quyền thành phố quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI)

4/10/2015 8:28:44 AM 2115

(Thainguyencity.gov.vn) Chiều ngày 09/4/2015, Đảng bộ cơ quan khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI); định hướng, hướng dẫn và tổ chức thảo luận góp ý dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố phát biểu chỉ đạo hội nghị

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố; đ/c Dương Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí cán bộ, đảng viên của các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan khối chính quyền thành phố.

Tại hội nghị, các đồng chí đảng viên và quần chúng ưu tú tại các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan khối Chính quyền thành phố Thái Nguyên đã được học tập và quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (khoá XI) như: Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); dự thảo Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) và đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới (1986-2016) và một số vấn đề quan trọng khác. Đây là những nội dung quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội lần thứ XII của Đảng, làm căn cứ để các tổ chức Đảng quán triệt và chuẩn bị tốt Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời, các đại biểu được nghe hướng dẫn tổng hợp ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Thành ủy viên, Ủy viên Thường trực HĐND thành phố quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, BCH Trung ương Đảng (khoá XI)

Thông qua hội nghị lần này để giúp các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong toàn Đảng bộ khối hiểu sâu, nắm vững quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) đã thông qua. Trên cơ sở đó, tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng tại Đại hội đảng các cấp một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp thực tế; đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Khối về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong các dự thảo văn kiện của TW nhằm tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc. 

Ảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Bí thư Đảng ủy cơ quan khối chính quyền thành phố đề nghị các chi bộ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XI) tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức viên chức theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng...

Thu Hà

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan