10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên năm 2011

1/4/2012 4:18:27 PM 230

Nhân dịp kết thúc năm 2011, chào đón năm mới 2012, Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Nguyên bình chọn 10 sự kiện, thành tựu nổi bật của tỉnh Thái Nguyên đạt được trong năm 2011

 1. Năm 2011 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với Thái Nguyên – Năm đầu tiên toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII . Năm 2011, tỉnh Thái Nguyên đã tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2011: kinh tế tiếp tục phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao, bảo đảm an sinh xã hội.GDP bình quân đầu người ước đạt 22,3 triệu đồng, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 3.265 tỷ đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo 2,1% so với năm 2010. Thực hiện tốt chủ đề của năm: “Tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đảng các cấp; tập trung mọi nguồn lực đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các khu du lịch dịch vụ, tổ chức thành công Festival trà quốc tế, từng bước hình thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Thủ đô Hà Nội”.

2. Cùng với các địa phương khác trong cả nước, Thái Nguyên đã tiến hành thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đây là một sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước. Tại Thái Nguyên, cuộc bầu cử đã có 898.794 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,72%. Các cử tri đã bầu 7 đại biểu Quốc hội, 70 đại biểu HĐND tỉnh, 336 đại biểu HĐND cấp huyện và 4.678 đại biểu HĐND cấp xã đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tham gia quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội quan trọng của địa phương, đất nước. Ngày 22/6, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên khoá XII nhiệm kỳ 2011 -2016 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh, Uỷ viên Thường trực HĐND, bầu Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND, các Uỷ viên UBND, bầu Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên khác của các Ban HĐND tỉnh khoá XII, Hội thẩm nhân dân của Toà án Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011 -2016. Thái Nguyên đã kiện toàn hệ thống chính trị các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 có đủ đức, tài năng lực, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền và lợi ích hợp pháp của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; qua đó góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp thiết thực vào thành tựu chung của tỉnh và cả nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

3. Năm 2011, Thái Nguyên được đón nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương và đông đảo bạn bè quốc tế đến với Thái Nguyên. Đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trung ương Đảng( Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIII được bầu là Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã về thăm và làm việc tại Thái Nguyên; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã về dự khai mạc Liên hoan Trà Quốc tế lần thứ nhất - Thái Nguyên, Việt Nam năm 2011 và làm việc với tỉnh Thái Nguyên … Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước đã thực sự quan tâm tới sự phát triển của Thái Nguyên trong thời kỳ mới; những kết quả mà tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trên các lĩnh vực. Đặc biệt là trong việc thực hiện các giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã ban hành Chương trình hành động về các giải pháp tăng thu ngân sách, cắt giảm chi tiêu công, rà soát đình giãn tiến độ các dự án chưa thực sự cấp bách, tập trung phát triển sản xuất, đảm bảo an sinh xã hội. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh nên, mặc dù trong bối cảnh chung của cả nước gặp nhiều khó khăn nhưng kết thúc năm 2011 tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt tổng giá trị sản xuất xây dựng cao, tăng gần 6% so với cùng kỳ năm trước. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chính phủ mong muốn Thái Nguyên ngày một phát triển để trở thành vùng kinh tế động lực bắc thủ đô Hà Nội.

Tin Nổi bật

Tin Liên quan