Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các nội dung Hội nghị Trung ương 10, khóa XII

7/16/2019 3:36:25 PM 3989

(Thainguyencity.gov.vn) Sáng ngày 12/7/2019, Thành ủy Thái Nguyên tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị Trung ương X, khoá XII; Quán triệt, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và kế hoạch của Tỉnh uỷ, Thành uỷ về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đoàn Thị Hảo, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Minh Tuấn, Uỷ viên BTV Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Kim Dung, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố tóm tắt nội dung quan trọng Hội nghị Trung ương 10, khoá XII của Đảng. Đồng chí Nguyễn Thị Tuyết, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trình bày các quy định, trình tự thực hiện các bước về công tác nhân sự theo yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 146 ngày 21/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 116, ngày 10/7/2019 của BCH Đảng bộ thành phố về tổ chức Đại hội các Chi Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025

Hội nghị đã tập trung nghiên cứu, cho ý kiến vào đề cương các văn kiện trình tại Đại hội thứ XIII của Đảng: Đề cương báo cáo chính trị; Đề cương 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011; Đề cương báo cáo tổng kết chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020; Đề cương báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng 10 năm.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị sau hội nghị này, các đồng chí cán bộ chủ chốt cần tiếp tục nghiên cứu để hiểu rõ, nắm vững nội dung các văn bản của Trung ương và của tỉnh, Thành uỷ; bám sát tình hình thực tiễn để chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện tốt các nội dung Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại đảng bộ, địa phương, đơn vị mình đạt kết quả cao nhất. Các cấp ủy đảng chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận khác của Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Đối với công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, các cấp ủy tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh, Thành uỷ; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra.

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan