Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 25

7/16/2019 3:36:16 PM 1471

(Thainguyencity.gov.vn) Ngày 09/7/2019, Thành uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 25 (khóa XVII), nhiệm kỳ 2015-2020. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Đoàn Thị Hảo, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên; Lê Quang Tiến, Tỉnh uỷ viên, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ

Năm 2019 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 18/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả các dự án trên địa bàn thành phố và các dự án đầu tư sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Chỉ đạo thực hiện 11 đề án về phát triển kinh tế - xã hội; 06 đề án về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ Thành phố, giai đoạn 2016 – 2020. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu 6 tháng đầu năm như sau: Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố ước đạt gần 4.280 tỷ đồng (bằng 55,7%KH, tăng 8,7% so với cùng kỳ); Thu ngân sách đạt 1.170 tỷ đồng, bằng 56,8% kế hoạch tỉnh, thành phố; Chi ngân sách đạt 1.146 tỷ đồng, bằng 53,2% kế hoạch tỉnh, bằng 51,3% kế hoạch thành phố; Sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định; Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 20.980 tấn, bằng 55% kế hoạch. Công tác quản lý tài nguyên môi trường được quan tâm chỉ đạo. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và các thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện theo quy định; Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã thực hiện công tác thống kê, kiểm đếm đất, tài sản và phê duyệt bồi thường GPMB đối với 514 hộ gia đình, cá nhân và 01 tổ chức, diện tích 37,4 ha đất thuộc 30 dự án với tổng số tiền trên 321tỷ đồng. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được thực hiện có hiệu quả. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ngành liên quan tập trung giải quyết. Các nhiệm vụ về quốc phòng - an ninh được củng cố và tăng cường.

Đồng chí Đoàn Thị Hảo, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ Thái Nguyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực trên các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ban hành Kế hoạch và thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tập trung thực hiện các Đề án của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2018. Tiếp nhận và chuyển giao 51 tổ chức cơ sở đảng và 1.802 đảng viên từ Đảng ủy khối Doanh nghiệp về trực thuộc Thành ủy Thái Nguyên và đảng bộ các xã, phường của thành phố từ ngày 01/01/2019. Triển khai lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020. Kiện toàn bổ sung 01 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; 03 Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố. Thực hiện rà soát quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và tự kiểm tra, giám sát theo chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt “Năm dân vận chính quyền năm 2019”. Xây dựng Quy chế Bí thư Thành ủy tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội MTTQ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (Đại hội điểm của tỉnh), Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Thái Nguyên lần thứ II, năm 2019 và Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Thái Nguyên với nhân dân các phường, xã phía Nam và xã Thịnh Đức thành phố Thái Nguyên năm 2019…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tiến hành thảo luận về một số nội dung quan trọng khác, trong đó có dự thảo kế hoạch chỉ đạo Đại hội các Chi đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu các cấp uỷ Đảng, Chính quyền, các cơ quan đơn vị thành phố cần quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, tập trung thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố trong 6 tháng cuối năm 2019. 

THU HÀ

 

 

Tin Nổi bật

Tin Liên quan