Kiểm tra công tác vệ sinh môi trường phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

14:00:27 Ngày 17/05/2016

(Thainguyencity.gov.vn) Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 13/5/2016 của UBND thành phố Thái Nguyên về việc tổ chức tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố phục vụ bầu cử đại biểu Quốc ...

543