Thành phố Thái Nguyên: Long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

12:58:42 Ngày 24/04/2019

Nhằm giáo dục truyền thống biết ơn sâu sắc các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, đồng thời tôn vinh giá trị văn hóa thờ cúng Hùng Vương, một di sản văn hóa phi vật thể của ...

4927